Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

ברוכים הבאים לספרייה

ברוכים הבאים!
ברוכים הבאים!
חוויית ספרייה אחרת
חוויית ספרייה אחרת
הספרייה לשירותך
הספרייה לשירותך
הספרייה שלנו מבט מבחוץ
הספרייה שלנו- מבט מבחוץ
אולמות הקריאה
אולמות הקריאה
הסטודנטים והסטודנטיות בחולצות הסגולות עוזרים לכם להתמצא בספרייה
הסטודנטים והסטודנטיות בחולצות הסגולות עוזרים לכם להתמצא בספרייה
אזורים שקטים ואיזורים ללמידה בקבוצות
אזורים שקטים ואיזורים ללמידה בקבוצות
"תוהו ותובנה"- ציור הקיר של ג'ון בייל המשמש כרקע למדרגות בין אולם הכניסה לאולם הקריאה המרכזי
"תוהו ותובנה"- ציור הקיר של ג'ון בייל המשמש כרקע למדרגות בין אולם הכניסה לאולם הקריאה המרכזי
צוות הספרייה מאחל לכם שנת לימודים מוצלחת ומהנה!
צוות הספרייה מאחל לכם שנת לימודים מוצלחת ומהנה!
הספרייה שלנו
הספרייה שלנו

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block